2
28
2 Μον(ά)
3
28
3 Μον(ά)
4
35
1 Διπλ(ά), 2 Μον(ά)
4
55
1 Διπλ(ά), 2 Μον(ά)